เครื่องหมายข้าราชการ

เครื่องหมายข้าราชการเกรด A คุณภาพดี อินทรธนูผลิตจากไหมฝรั่งเศษ, กระดุมและแถบเครื่องราชชุบทองอย่างหนา ทำให้เครื่องหมายข้าราชการของเราคงทนไม่ดำหรือลอกง่าย มีจำหน่ายสำหรับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม

ครบชุด 6 ชิ้น ราคาพิเศษ ถูกที่สุด

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C0-C8 ราคาพิเศษ 990 บาท (ปกติ 1,100-1,150 บาท)

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C9 ขึ้นไป ราคาพิเศษ 1,100 บาท (ปกติ 1,250 บาท)


(ในชุดประกอบด้วย อินทรธนู, กระดุมทอง, เข็มเสมา, แพรแถบ, เนคไทดำ(ข้าราชการหญิง), แขนทุกข์สักราด)

สั่งซื้อผ่านระบบใหม่ (แนะนำ)

มี Facebook หรือ Email สั่งซื้อระบบนี้สะดวกกว่า

Buy2
สั่งซื้อเลย

 

เครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดปกติขาว แยกชิ้น

อินทรธนู สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

C3-C5 คู่ละ 600 บาท 
(ช่อชัยพฤกษ์ 2, 3ดอก)

C6-C8 คู่ละ 600 บาท 
(ช่อชัยพฤกษ์)

C9 ขึ้นไป คู่ละ 700 บาท
(ช่อชัยพฤกษ์เพิ่มเส้นฐาน)

ตัวอย่าง

เข็มคอเสื้อกระทรวงต่างๆ
คู่ละ 100 บาท

ตัวอย่าง

กระดุมทอง 1ชุด 3 เม็ด
(สำหรับข้าราชการหญิง) 
ราคา 200 บาท

กระดุมทอง 1ชุด 5 เม็ด
(สำหรับข้าราชการชาย)
ราคา 250 บาท

ตัวอย่าง

แพรแถบ C3-C7
ราคา 150 บาท

 

แพรแถบ C8 ขึ้นไป 
ราคา 200 บาท

ตัวอย่าง

เนคไทดำ (สำหรับชุดเครื่องแบบปกติขาวหญิง)

ราคาละ 100 บาท

แขนทุกข์สักราด ดำ

ราคาละ 50 บาท

หมวกสำหรับข้าราชการ ชาย-หญิง 
ราคา 700 บาท
(กรุณาวัดรอบศรีษะเป็นเซนติเมตร)

*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่าง

ชุดเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดสีกากี แยกชิ้น

บ่าอินทรธนูสำหรับชุดสีกากี
ลูกจ้างประจำ, ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก, ชั้นพิเศษ

คู่ละ 200 บาท

หัวเข็มขัดชุดกากี

ราคา 100 บาท


สายเข็มขัดชุดกากี

ราคา 100 บาท

ป้ายชื่อ (สั่งผลิต)
ป้ายดำ-อักษรทอง
ป้ายดำ-อักษรขาว
ป้ายชื่อพร้อมโลโก้
รูปแบบอื่นๆ

ราคา 150-250 บาท

ตัวอย่าง

 อัพเดทรายการสินค้า 04/2558

การเทียบตำแหน่งอินทรธนู ระบบเก่า - ใหม่

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม

ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม

ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม

ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม 
 ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม

ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม

ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม

ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม

ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

ระดับต้น >> C 8 เดิม

ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร

ระดับต้น >> C 9 เดิม

ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

รายละเอียดเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่ คลิกที่นี่

____________________________________________________________________________

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ"เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี.............อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ