หน้าหลัก เครื่องหมายข้าราชการ

PostHeaderIcon เครื่องหมายข้าราชการ


      เครื่องหมายข้าราชการเกรด A คุณภาพดี อินทรธนูผลิตจากไหมฝรั่งเศษ, กระดุมและแถบเครื่องราชชุบทองอย่างหนา ทำให้เครื่องหมายข้าราชการของเราคงทนไม่ดำหรือลอกง่าย มีจำหน่ายสำหรับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 08 13 07 06 05 หรือ
คลิกที่นี่

ครบชุด 6 ชิ้น ราคาพิเศษ ถูกที่สุด 

สำหรับข้าราชการระดับขั้น  C0-C8     ราคาพิเศษ    990 บาท (ปกติ 1,100-1,150 บาท)

 

สำหรับข้าราชการระดับขั้น  C9 ขึ้นไป   ราคาพิเศษ 1,100 บาท (ปกติ 1,250 บาท)

 
(ในชุดประกอบด้วย อินทรธนู, กระดุมทอง, เข็มเสมา, แพรแถบ, เนคไทดำ(ข้าราชการหญิง), แขนทุกข์สักราด)

แยกชิ้นราคาประหยัด 

 
อินทรธนู สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

C3-C5  คู่ละ 600 บาท
(ช่อชัยพฤกษ์ 2, 3ดอก)

C6-C8 คู่ละ 600 บาท
(ช่อชัยพฤกษ์)

C9 ขึ้นไป คู่ละ 700 บาท
(ช่อชัยพฤกษ์เพิ่มเส้นฐาน)

ตัวอย่างเพิ่มเติม...

 
กระดุมทอง 1ชุด 3 เม็ด
(สำหรับข้าราชการหญิง)
ราคา 150 บาท

กระดุมทอง 1ชุด 5 เม็ด
(สำหรับข้าราชการชาย)
ราคา 200 บาท

ตัวอย่างเพิ่มเติม...

 
กระทรวงศึกษาธิการ(เสมา)
กระทรวงมหาดไทย(สิงห์)
กระทรวงการคลัง, กระทรวง ICT
กระทรวงวัฒนธรรม, การไฟฟ้าฯ
สำนักนายกรัฐมนตรี และอื่นๆ
คู่ละ 100 บาท

ตัวอย่างเพิ่มเติม...

 
แพรแถบ C3-C7
ทช-ทม, ทม-ตช, ตช-ตม, ตม-จช
จช-จม, จบ-บช, บม
ราคา 150 บาท

แพรแถบ C8 ขึ้นไป
ราคา 200 บาท

 ตัวอย่างเพิ่มเติม...

 
เนคไทดำ (สำหรับชุดเครื่องแบบปกติขาวหญิง) ชิ้นละ 100 บาท

 
หมวกสำหรับข้าราชการ ชาย-หญิง
ราคา 700 บาท
(กรุณาวัดรอบศรีษะเป็นเซนติเมตร)
*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่างเพิ่มเติม...

 

 

แขนทุกข์สักราด ดำ
ชิ้นละ 50บาท

 

 

 อัพเดทรายการสินค้า 09/2554

------------------------------------------------------------------------------------------

การเทียบตำแหน่งอินทรธนู ระบบเก่า - ใหม่

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

 • ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม
 • ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม
 • ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม
 • ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

 • ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม
 • ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม
 • ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม
 • ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม
 • ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

 • ระดับต้น >> C 8 เดิม
 • ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร

 • ระดับต้น >> C 9 เดิม
 • ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

รายละเอียดเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่ คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------

 ชุดเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดสีกากี

 

บ่าอินทรธนูสำหรับชุดสีกากี
ลูกจ้างประจำ, ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก, ชั้นพิเศษ
คู่ละ 180 บาท

 

 หัวเข็มขัดและสายเข็มขัด
หัวเข็มขัด
ราคา 100 บาท
สายเข็มขัด ราคา 50 บาท

 

กระทรวงศึกษาธิการ(เสมา)
กระทรวงมหาดไทย(สิงห์)
กระทรวงการคลัง, กระทรวง ICT
กระทรวงวัฒนธรรม, การไฟฟ้าฯ
สำนักนายกรัฐมนตรี และอื่นๆ
คู่ละ 100บาท

 

ป้ายชื่อ (สั่งผลิต)
ป้ายดำ-อักษรทอง
ป้ายดำ-อักษรขาว
ป้ายชื่อพร้อมโลโก้
รูปแบบอื่นๆ
ราคา 120-200 บาท

อัพเดทรายการสินค้า 11/2554

____________________________________________________________________________

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ"เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี.........
....อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ

หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ

- คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- สาระน่ารู้

 
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว DBD Registered
พันธมิตรของเรา
ร้านค้าพันธมิตรของเรา:
www.ชุดปกติขาว.com
คู่แท้ข้าราชการไทย ชุดปกติขาว.com"
EDEN Education
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "เอเดน"
T-shirts house
จำหน่ายเสื้อยืด, เสื้อคอกลม, เสื้อคอวี, รับสกีนเสื้อยืดทุกชนิด
SocialTwist Tell-a-Friend