เครื่องหมายข้าราชการ

เครื่องหมายข้าราชการเกรด A คุณภาพดี อินทรธนูผลิตจากไหมฝรั่งเศษ, กระดุมและแถบเครื่องราชชุบทองอย่างหนา ทำให้เครื่องหมายข้าราชการของเราคงทนไม่ดำหรือลอกง่าย มีจำหน่ายสำหรับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม

ครบชุด 6 ชิ้น ราคาพิเศษ ถูกที่สุด

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C0-C8 ราคาพิเศษ 990 บาท (ปกติ 1,100-1,150 บาท)

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C9 ขึ้นไป ราคาพิเศษ 1,100 บาท (ปกติ 1,250 บาท)


(ในชุดประกอบด้วย อินทรธนู, กระดุมทอง, เข็มเสมา, แพรแถบ, เนคไทดำ(ข้าราชการหญิง), แขนทุกข์สักราด)

เครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดปกติขาว แยกชิ้น

อินทรธนู สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

C3-C5 คู่ละ 600 บาท 
(ช่อชัยพฤกษ์ 2, 3ดอก)

C6-C8 คู่ละ 600 บาท 
(ช่อชัยพฤกษ์)

C9 ขึ้นไป คู่ละ 700 บาท
(ช่อชัยพฤกษ์เพิ่มเส้นฐาน)

ตัวอย่าง

เข็มคอเสื้อกระทรวงต่างๆ
คู่ละ 100 บาท

ตัวอย่าง

กระดุมทอง 1ชุด 3 เม็ด
(สำหรับข้าราชการหญิง) 
ราคา 150 บาท

กระดุมทอง 1ชุด 5 เม็ด
(สำหรับข้าราชการชาย)
ราคา 200 บาท

ตัวอย่าง

แพรแถบ C3-C7
ราคา 150 บาท

 

แพรแถบ C8 ขึ้นไป 
ราคา 200 บาท

ตัวอย่าง

เนคไทดำ (สำหรับชุดเครื่องแบบปกติขาวหญิง)

ราคาละ 100 บาท

แขนทุกข์สักราด ดำ

ราคาละ 50 บาท

หมวกสำหรับข้าราชการ ชาย-หญิง 
ราคา 700 บาท
(กรุณาวัดรอบศรีษะเป็นเซนติเมตร)

*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่าง

ชุดเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดสีกากี แยกชิ้น

บ่าอินทรธนูสำหรับชุดสีกากี
ลูกจ้างประจำ, ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก, ชั้นพิเศษ

คู่ละ 180 บาท

หัวเข็มขัดชุดกากี

ราคา 100 บาท


สายเข็มขัดชุดกากี

ราคา 50 บาท

ป้ายชื่อ (สั่งผลิต)
ป้ายดำ-อักษรทอง
ป้ายดำ-อักษรขาว
ป้ายชื่อพร้อมโลโก้
รูปแบบอื่นๆ

ราคา 150-250 บาท

ตัวอย่าง

อัพเดทรายการสินค้า 04/2558

การเทียบตำแหน่งอินทรธนู ระบบเก่า - ใหม่

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม

ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม

ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม

ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม 
 ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม

ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม

ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม

ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม

ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

 ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

ระดับต้น >> C 8 เดิม

ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร

ระดับต้น >> C 9 เดิม

ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

รายละเอียดเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่ คลิกที่นี่

____________________________________________________________________________

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ"เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี.............อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ