นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เว็บไซต์ www.suit-online.com มีนโยบายดังต่อไปนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยรูปแบบต่างๆ ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) หมายเลขไอพี (IP Address) 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1.  ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ www.suit-online.com เท่านั้น
  2.  ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ www.suit-online.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ได้เลือกใช้บริษัทกลางในการรับชำระเงินที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางร้านอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางร้านยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป
  • โดยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางเว็ปไซต์ www.suit-online.com