ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

คำนำ

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ขอยืนยันถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนางานด้านการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาซึ่งความพึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเราทุกท่าน ตลอด 40 ปี ที่ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ยังคงคิดเสมอว่าลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเรา ไม่มีลูกค้า ไม่มีเรา ฉะนั้นร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ จึงได้ออกนโยบายการรับประกันสินค้าขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้ลูกค้าผู้มีพระคุณแก่เราทราบถึงเงื่อนไขข้อจำกัดด้านต่างๆ ก่อนใช้บริการกับเราอย่างเปิดเผย อันจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจสูงสุดที่จะใช้บริการกับเรา รวมถึงกล้าที่จะแนะนำเพื่อนๆ ให้กลับมาเป็นลูกค้าของเราต่อไปอีกในภายหน้า

นโยบายรับประกันสินค้าด้านล่างนี้เป็นเพียงนโยบายมาตราฐานเท่านั้น ในกรณีที่ท่านพบปัญหาของสินค้า พบปัญหาด้านการบริการ หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่เรา พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟัง และร่วมแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดของสินค้า รวมถึงพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป

"เพราะท่านคือคนสำคัญ ของเรา"

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ @ 2015

ข้อตกลงในการใช้บริการ

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ www.suit-online.com ทางร้านถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมดของทางร้านแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยในเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมถึงมีปัญหาในวิธีการสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามได้ที่ โทร 099 11 44 919 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.suit-online.com/how-to-buy.html

 • ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
 • เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
 • บริการวัดตัวรูปแบบต่างๆ
 • เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน
 • เงื่อนไขและวิธีการจัดส่งสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า (ลูกค้าปลีก)

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกสถานะการสั่งซื้อสินค้าก่อนชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อเข้ามาในระะบบแล้วหากภายหลัง(ก่อนชำระเงิน) ผู้ซื้อมีความประสงค์จะยกเลิกรายการสั่งซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อได้โดยตอบกลับอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อได้รับ อนึ่งหากผู้ซื้อไม่ทำการชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากมีคำสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ภายหลังผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า เปลี่ยนแปลงขนาด เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายโดยเร็วผ่านทางช่องทางต่างๆ กรณีที่ผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าหรือทำการผลิตตามแบบที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆข้างต้น ทั้งนี้สินค้าที่จัดส่งไปแล้วยังคงอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามปกติ

การรับประกัน - แก้ไข สินค้า

1.ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป

1.1 สินค้ามีข้อพกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

 • ระยะเวลาแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ต้องแจ้ง ทันที เมื่อได้รับสินค้า
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

1.2 สินค้าที่ได้รับ สวมใส่ไม่พอดี (สั่งผิดไซส์)

 • หากสินค้าที่สั่งซื้อมีปัญหาในการใช้งานเช่น สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อเปลี่ยนขนาดใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ระยะเวลาแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

ผู้ขายขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งสินค้า ไป-กลับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน
 • รูปแบบสินค้า, ขนาดสินค้า, สี, ชนิดสินค้า ที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก ยกเลิกผลิต หรือต้องรอรอบการผลิตใหม่
 • กรณีที่ผู้ขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้ซื้อได้ ผู้ขายอาจพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าให้ผู้ซื้อแทน

2.ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งผลิตใหม่

1.1 สินค้ามีข้อพกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้ง ทันที เมื่อได้รับสินค้า
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

1.2 สินค้าที่ได้รับ สวมใส่ไม่พอดี (ผู้ซื้อวัดตัวผิดพลาด)

 • หากสินค้าที่สั่งซื้อมีปัญหาในการใช้งานเช่น สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อแก้ไขได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข (เว้นแต่แก้ไขไม่ได้)
 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะบุคคล ทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ

1.3 สินค้าที่ได้รับ ผู้ซื้อสั่งผิดแบบ

 • หากสินค้าสามารถแก้ไขได้ ทางร้านยินดีปรับเปลี่ยนให้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข (เว้นแต่แก้ไขไม่ได้)
 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะบุคคล ทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ

ผู้ขายขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่สั่งซื้อนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนแก้ไขไม่ได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อไม่อ่านและปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ขาย
 • ผู้ซื้อได้ยืนยันรายการสั่งซื้อกับผู้ขายว่า รายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อมีความถูกต้องแล้ว
 • ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งสินค้า ไป-กลับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน
 • ระยะเวลาแก้ไขสินค้าสั่งผลิต ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน

กระบวนการคืนสินค้า & คืนเงินค่าสินค้า

กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น, ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้, ผู้ขายตกลงคืนค่าสินค้า, เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตราฐานการบริการและความจริงใจของผู้ขาย ผู้ขายอาจจะพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อและเรียกสินค้าคืนได้

 • ผู้ขายจะคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 14 วันทำการ หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืน
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระโดยทางร้านอาจหักจากยอดเงินค่าสินค้าที่ทางร้านต้องชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้าได้
 • ผู้ขายขอใช้ดุลพินิจในการใช้มาตราการคืนสินค้า & คืนเงินค่าสินค้า กับผู้ซื้อเป็นกรณีๆไป

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

หากท่านมีปัญหาในการบริการของพนักงาน ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่านสามารถตือต่อเราได้ผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

 • โทร 099 11 44 919
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลจากท่านแล้วจะดำเนินการโดยเร็ว