Check Email


ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หากท่านเลือกชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ท่านสามารถทำการโอนเงินได้ทันที

ทางร้านจะใช้เวลาตัดเย็บประมาณ 4 - 6 อาทิตย์ หากรีบใช้งานโปรดอย่าชำระเงิน

 BBL Account resize

*ท่านร้านขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า*
คิวงานเต็ม, ไซส์ที่แจ้งมาไม่สามารถดำเนินการได้, ผ้าหรือสินค้าที่ต้องการขาดสต็อก