เลือกสูทอย่างไรให้เหมาะกับคุณ


สูทสากล 2 กระดุม / สูทสากล 3 กระดุม
จำนวนกระดุมมีผลอย่างมากต่อลักษณะของชุดสูทที่ท่านเลือกชื้อ
สูทที่มี 3 กระดุมนั้นจะส่งผลให้ขนาดของปกเสื้อสูทสั้นลงเมื่อเทียบกับสูท 1-2 กระดุม


ผ่าหลัง / ผ่าหลังดู่ด้านข้าง / ไม่ผ่าหลัง
รูปแบบของการผ่าหลังนั้นมีผลต่อความสบายในการสวมใส่ เดิน หรือนั่ง
ท่านจึงควรเลือกรูปแบบผ่าหลังที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของท่าน


ปกแหลม / ปกป้านหรือปก Tailor


กระดุมแขน 3 กระดุม / กระดุมแขน 4 กระดุม


กระเป๋าตรง / กระเป๋าเฉียง / กระเป๋าเจาะใต้ขอบ
รูปแบบกระเป๋ากางเกงนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่าน
ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป