รายละเอียดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.เครื่องแบบพิธีการ
เครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่องแบบสโมสร (แบบ ก / แบบ ข / แบบ ค)
เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

2.เครื่องแบบปฏิบัติงาน
เครื่องแบบสีกากีคอพับ

เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

เครื่องแบบเต็มยศ

1.เสื้อขาว กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ (ชาย)
เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการหรือตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ
- สวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน)
- ตรงตรา (ห้อยกับสายสะพาย)
- ดารา (ประดับบริเวณใต้ชายปกกระเป๋า ลดหลั่นกันตามลำดับเกียรติ)
- แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ (ประดับเหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยให้ตัวเหรียญอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม (ชาย) หรือที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย (หญิง) )

เครื่องแบบครึ่งยศ

1.เสื้อขาว กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ
เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการ หรือตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ
- ตรงตรา
- ดารา
- แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ
(ประดับลักษณะเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ)
- ไม่ต้องสวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน)

เครื่องแบบสโมสร ก

เครื่องแบบลักษณะเดียวกับ เครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบสโมสร ข

1. เสื้อสโมสรสีขาวเปิดอก ปาดเอว ดุมโลหะที่ข้อมือข้างละ 3เม็ด ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 เม็ด สวมเสื้อกั๊กสีขาว และเสื้ื้อเชิ๊ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชื๊ตชั้นเดียว และปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย ในฤดูร้อนให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำ
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ควรประดับดวงตรา ดาราชั้นสูงสุดดวงเดียว)
- สวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน) ทับเสื้อตัวใน
- ตรงตรา (ห้อยกับสายสะพาย หรือคล้องคอสำหรับดวงตราชั้นที่ ๒ และ ๓ หรือประดับที่ปกเสื้อตัวนอก สำหรับดวงตราชั้นที่ ๔ และ ๕ ของทุกตระกูลโดยย่อส่วน 1ใน 3 ของเหรียญ
- ดารา (ประดับบริเวณอกเสื้อตัวนอกเบื้องซ้าย)
- เหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ประดับที่ปกเสื้อตัวนอกข้างซ้ายใต้เครื่องหมายสังกัดโดยย่อส่วน1 ใน 3 ของเหรียญ เช่นเดียวกับดวงตราชั้นที่ ๔ และ ๕ )

เครื่องแบบสโมสร ค

1.ลักษณะเดียวกับ เครื่องแบบสโมสร แบบ ข ต่างกันที่เสื้อเชิ๊ตอกอ่อนสีขาว เสื้อกั๊กสีขาว ใช้ผ้าแพรสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน ผ้าแพรมีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ข้างเรียว กว้าง 11 เชนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข

เครื่องแบบปกติขาว
(ประดับแพรแถบย่อ)

1.เสื้อขาว กางเกงขาว รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ
เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. แพรแถมย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน และเหรียญอิสริยาภรณ์ที่บริเวณอกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย (ชาย) หรือที่อกเสื้อด้านซ้าย (หญิง)
+ กรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ให้สวมปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้าย

เครื่องแบบปกติขาว
(ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์)

1. สื้อขาว กางเกงขาว รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ
เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน และเหรียญที่ระลึกต่างๆ เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยให้ตัวเหรียญอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม (ชาย) หรือที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย (หญิง)
+ เฉพาะในโอกาสพิเศษ

เครื่องแบบข้าราชการบำนาญ

เครื่องแบบพิธีการต่างๆ มี ลักษณะเดียวกับ เครื่องแบบข้าราชการประจำ แต่ต่างกันที่ประดับเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร "นก" (นอกราชการ)ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา

เครื่องแบบสีกากีคอพับ

1. เสื้อสีกากีคอพับ แขนยาวหรือสั้น มีกระเป๋าติดหน้าอกข้างละ 1 ใบ มีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง ใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อ 6 เม็ด (รวมคอเสื้อ)ไม่มีจีบด้านหลัง (หญิงใช้โดยอนุโลม)
2. กางเกงสีกากี ไม่พับปลายขา กระเป๋าข้างตรง มีจีบหน้าหรือไม่ก็ได้ / กระโปรงสีกากียาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยไม่มีตะเข็บ ห้ามมีจีบรอบ ห้ามผ่า ห้ามปลายบานเป็นสุ่ม หรือตัดปลายยามครึ่งน่อง
3. ชาย รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ทำด้วยหนัง สีดำสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีีดำ / หญิง รองเท้าหุ้มส้นปลายปิดหรือรัดส้นปิดปลายเท้า ทำด้วยหนัง สีดำสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 ซม.
4. ประดับแพรแถบย่อ เหนือกระเป๋าด้านซ้าย
5. ติดป้ายชื่อเหนือกระเป๋าด้านขวา
6. ติดเครื่องหมายสังกัดหน่วยงานที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง
7. เข็มขัดถัดสีกากี หัวเข็มเป็นโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.moph.go.th