ห่วงใยลูกค้าทุกท่าน สถานการณ์โควิท-19

Covid 19

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ห่วงใยลูกค้าทุกท่าน

จากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทางร้านขอแจ้งมาตราการป้องกันโรคของทางร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ให้ลูกค้าทุกท่านทราบ เพื่อความมั่นใจว่าทั้งพนักงานและลูกค้า ที่รัก ของเราจะปลอดภัย

  • ตรวจเช็คอุณหภูมิ พนักงาน และ ลูกค้า ที่มาใช้บริการ
  • หากพนักงานรู้สึกป่วย ทางร้านจะให้หยุดงาน เฝ้าระวัง
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง
  • พนักงาน ล้างมือ ก่อน-หลัง พบลูกค้า
  • สอบถามประวัติการเดินทางของพนักงาน
  • ห้ามพนักงานเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
  • (แนะนำ) ให้ลูกค้าเช็คอินผ่าน แบบฟอร์ม ก่อนใช้บริการ
  • พนักงานจดบันทึกการใช้บริการของลูกค้า

หากลูกค้ามีความกังวลในด้านการควบคุมโรค หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง โทร 099 11 44 919