มาตราการป้องกัน Covid-19

COVID Safe

15 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ล่าสุด
- นอกจากมาตราการเดิมแล้ว ทางบริษัทได้เพิ่มมาตราการต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
- ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากพนักงานและลูกค้าเข้ามาภายในบริษัท
- ยกเลิกการรับเงินสด ใช้วิธีการโอนเงินเท่านั้น
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้บ่อยยิ่งขึ้น
- ทางบริษัทได้เพิ่มอุปกรณ์เชิญป้องกันต่างๆ ให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่าน เช่น ฉากกั้น, เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือแบบเหยียบ

หากลูกค้ามีความกังวลในด้านการควบคุมโรค หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง โทร 099 11 44 919