Nov 2013 / 2

banner thailand online mega sale resize

Thailand Online Mega Sale 2013 ช็อปกระจุย ลดกระจาย สินค้าออนไลน์ทั่วไทย

ครั้งแรกของประเทศไทยกับงานลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ประกอปการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยพร้อมทั้งองค์กรชั้นนำที่มีส่วนเกี่ยวจข้องกับธุรกิจ e-Commerce ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ของไทยให้มีมาตราฐาน น่าเชื่อถือ และปลอดภัยโดยมีเป้าหมายไปที่ผู้ซื้อรายใหม่ๆให้หันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น งานนี้มีระยะเวลาการจัดงานเพียงแค่ 8 วันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. 2556 แล้วพบกันได้ที่ www.megasale.in.th

สูทออนไลน์การ์เม้นท์ ในฐานะสมาชิกของสมาคมผู้ประกอปการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยขอสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างเต็มที่เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

www.suit-online.com