Nov 2011

เรียนลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ทำให้ทางร้านต้องทำการย้ายโรงงานและพนักงาน(บางส่วน) ไปยังจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะส่งผลทำให้การส่งงานของลูกค้าเกิดความล่าช้า ซึ่งทางร้านต้องขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในงาน EDUCA ทางร้านได้จัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันท่านจะได้รับสินค้าครับ

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์
03/11/2011


05/11/2011 13.25
เรียนลูกค้าที่สั่งตัดชุดสูท, ชุดปกติขาวภายในงาน EDUCA 2011 ทุกท่าน
เนื่องจากทางร้านได้พบปัญหาซึ่ง
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งทางร้านกำลังดำเนินการแก้ปั ญหาในเบื้องต้นอยู่ครับ
- งานชุดสูทสากล จำนวน 7 ชุด ทางร้านยังไม่สามารถดำเนินการตั
ดเย็บได้ อาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นซึ่งทาง ร้านได้ทยอยติดต่อลูกค้าทุกท่าน แล้ว
- งานชุดปกติขาว ชาย จำนวน 23 ชุด ทางร้านได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แล้ว 21 ท่าน, 1 ท่านทางร้านได้ส่งเสื้อสำเร็จรู ปไปแทน เนื่องจากลูกค้ารีบใช้งาน, อีกหนึ่งท่านต้องใช้งาน 5 ธันวา ขณะนี้กำลังรอดูสถานการณ์น้ำอยู ่ครับ
- งานชุดปกติขาวหญิง จำนวน 48 ชุด ทางร้านได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
เรียบร้อยแล้วครับ
- งานชุดปกติขาวหญิงที่อาจจะมีปัญ
หา เนื่องจากไม่ผ่าน QC จำนวน 5 ชุด (ไม่ได้ทำการรีดเก็บงาน) หากลูกค้าพบปัญหาแต่ไม่รีบใช้งาน สามารถส่งกลับมาแก้ไขได้หลังน้ำ ลดครับ หากไม่สามารถรอได้หรือต้องการคื นสินค้าทางร้านยินดีคืนเงินพร้อมค่าจัด ส่งให้ทั้งหมดครับ

ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดว กมา ณ โอกาศ นี้ด้วยครับ

05/11/2011 13.39
เรียนลูกค้าองค์กร ครับ
- งานกรมอุตุ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอจัดส่งหลังน้ำลดครับ
- งานสำนักวิจัย ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอจัดส่งหลังน้ำลดครับ
- งานกระทิงแดง สามาถดำเนินการตัดเย็บและจัดส่ง
ได้ตามกำหนดเวลาเดิมครับ
- งานวิทยาลัยพละ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอจัดส่งหลังน้ำลดครับ
- งานวไลอลงกรณ์ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอจดส่งหลังน้ำลดครับ
- งานบ้านโป่ง เสร็จแล้วบางส่วน กำลังตัดเย็บส่วนที่เหลือครับ
- งาน EAU ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอจัดส่งหลังน้ำลดครับ
- งานศึกษานารี ล๊อตแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ งานล๊อตสองยังไม่สามารถเข้าไปเอ
าผ้าได้ครับ จะติดต่อกลับอีกครั้งครับ
- งานลูกค้าในจังหวัดอยุธยา เสร็จแล้วบางส่วน รอดำเนินการต่อหลังน้ำลดครับ

งานอื่นๆ ที่รอเสนอราคาหรือเสนอราคาค้างไ
ว้, ทางเราสามารถส่งใบเสนอราคา, เอกสารอื่นๆและทำการวัดตัวได้ตามปกติครับ ซึ่งการติดต่อผ่านทางอีเมลอาจจะ ตอบกลับล่าช้าไปบ้างหากมีเรื่อง เร่งด่วนสามารถติดต่อผ่านโทรศัพ ท์จะสะดวกกว่าครับผม

ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดว
กมา ณ โอกาศ นี้ด้วยครับ