งานประชุม Thailand Digital Economy

Thailand Digital Economy 01 resize

ประชุมกรรมการสมาคม Thai E-Commerce ที่ ETDA พร้อม Conference ร่วมกับคณะทำงานด้าน E-Commerce ของกระทรวง ICT เรื่อง Thailand Digital Economy และ Framework กับ KPI ด้าน E-commerce ของประเทศไทย

www.facebook.com/suitonlinegarment