งานประชุมร่วม ETDA และหารือนอกรอบ DBD

Meeting with DBD

 

วันนี้มีประชุมกรรมการสมาคมผู้ค้าพาณิชย์ฯ ประจำเดือนโดยมี ETDA เข้าร่วมประชุมในเรื่องของเครื่องหมาย Smile Mark หลังจากเสร็จประชุมได้มีโอกาศเข้าหารือนอกรอบกับท่านรองอธิบดี วิชัย โภชนกิจ ในเรื่องของ พรบ ขายตรง&ตลาดแบบตรง เกี่ยวกับการจดทะเบียนแบบ Online และรายละเอียดงาน Thailand Online Mega Sale ที่จะมีขึ้นในสิ้นปีนี้

 

www.facebook.com/suitonlinegarment