เป็นวิทยากรในงาน ICT Law โดย ETDA

ICT LAW

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ในนามของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในงาน ICT Law หัวข้อ Online Consumer Protection on E-contract จัดขึ้นโดย ETDA ซึ่งมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการซื้อของผ่านระบบออนไลน์

www.facebook.com/suitonlinegarment