เข้าประชุมหารือกับอธิบดีกรมสรรพากร

Tax office

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ในนามคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอปการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เข้าร่วมประชุมกับท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เรื่องการจัดเก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์

www.facebook.com/suitonlinegarment