โปรโมชั่นชุดสูท ชุดปกติขาว ครั้งเดียวของปี

TMT Garment Promotion resize

กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่น ครั้งเดียวในรอบปี

โปรโมชั่น ตัด 10 ชุด ฟรี 1 ชุด มีเงื่อนไขดังนี้
1.โปรโมชั่นนี้เฉพาะหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศเท่านั้น
2.ใช้ได้เฉพาะชุดสูทที่มีราคาตั้งแต่ 2,200บาท ขึ้นไป หรือชุดปกติขาวที่สั่งพร้อมเครื่องหมาย
3.จำกัดสิทธิ์ ฟรีไม่เกิน 2 ชุด / 1องค์กร
4.ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้
5. โปรโมชั่นนี้ใช้งานได้ถึง วันที่ 31มีนาคม2557 เท่านั้น
สามารถโทรมาจองโปรโมชั่นนี้ได้
6.เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดเรื่องบริการนอกสถานที่ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่องระยะทางประกอบด้วย

www.facebook.com/suitonlinegarment

หากต้องการตัดสูท มองหาชุดสูท สั่งซื้อสูท โทร 08 13 07 06 05