แถมฟรี โลโก้ปัก สำหรับหน่วยงานข้าราชการ

 

สำหรับข้าราชการหรือหน่วยงานราชการที่สั่งตัดชุดสูทกับเราเป็นทีม

แถมฟรีทันที โลโก้ปักบนกระเป๋าเสื้อตราองค์กรของท่าน

*เงื่อนไขของโปรโมชั่น

1.ส่วนลดนี้ใช้ได้ในเฉพาะลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการเท่านั้น

2.จำนวนการสั่งสินค้าและของแถมเป็นไปตามที่ทางร้านกำหนด

3.ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า